Roche Poland

Part of Swiss global health-care company F.Hoffmann-La Roche.

 

Project: Roche

  Implementation

Our consultants have participated in more than a dozen projects conducted globally by Roche company. That includes maintenance and development of CRM systems, migration and integration with legacy systems, etc.

Technologies:

  • Oracle Siebiel CRM
  • Saleforce.com

Główne cele realizacji projektu:

  • Usprawnienie funkcjonowania działu finansowego oraz działu sprzedaży
  • Utworzenie centralnego repozytorium umów – (danych kontrahentów)
  • Integrowanie systemu z istniejącym systemem obiegu dokumentów
  • Wdrożenie rozwiązania informującego o terminach obowiązywania umów

 Skala projektu:

Efekty projektu:

 

Other Clients

Xentivo