Urząd Miasta Warszawa

Największa jednostka organizacyjna w Polsce. Największe miasto oraz stolica Polski. Jednostka budżetowa, sektor publiczny. Liczba mieszkańców: 1 735 442, liczba dzielnic:18

Miasto stołeczne Warszawa jest największą jednostką samorządowa w Polsce. W ramach jej struktury organizacyjnej działają m.in.:zarząd dróg miejskich,  zarząd transportu miejskiego, zarząd remontów i konserwacji dróg, zarząd obsługi urzędu, straż miejska, zakład unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, zakład oczyszczania miasta, schroniska dla bezdomnych zwierząt, biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Prowadzi również  politykę społeczną i odpowiada za rozliczanie niektórych podatków. Wymaga to efektywnej współpracy pomiędzy podległymi magistratowi jednostkami. Rozbudowana struktura oznaczała również pewne utrudnienie dla mieszkańców, którzy musieli wykazać się zaradnością i cierpliwością przy zdobywaniu informacji oraz zgłoszeniu problemów.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uwagi magistrat zdecydował, że miastu potrzebny jest system, który usprawni współpracę, zwiększy wydajność realizacji procesów i zapewni pojedynczy punkt kontaktu dla mieszkańców. Odpowiedzią na oczekiwania magistratu jest platforma „Warszawa 19115”.

 

Projekt: Urząd Miasta Warszawa   Czysta.um.warszawa.pl

Główne cele realizacji projektu

  • Usprawnienie obsługi wniosków/ deklaracji dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat deklaracji oraz terminów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

 Skala projektu

  • Ponad 1,7 mln mieszkańców
  • Rozbudowana struktura organizacyjna miasta – jednostki współodpowiedzialne (20 komórek organizacyjnych, 14 jednostki organizacyjne, 2 spółki zależne, 18 dzielnic)

  Realizacja

W ramach projektu został przygotowany portal internetowy czysta.um.warszawa.pl na którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje nt. spraw organizacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, złożyć elektronicznie deklaracje czy sprawdzić harmonogram odbioru. Projekt jest zintegrowany z portalem warszawa19115.
W ramach projektu rozbudowana została funkcjonalność używanego przez miasto systemu Siebel CRM.

Technologie

Do zbudowania platformy wykorzystano technologie:

  • Oracle Siebel CRM
  • Liferay

    Inni klienci

    Xentivo