Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Misją Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizowanie do działań służących jego ochronie i inicjowanie takich działań. Fundacja Nasza Ziemia jest koordynatorem akcji Sprzątanie świata – Polska. Prowadzi także inne programy samodzielnie i w partnerstwie.


 

Projekt: Sprzątanie świata – Polska      

24. edycja kampanii „Sprzątanie świata - Polska”, w tym roku pod hasłem Nie ma śmieci - są surowce. Jest częścią międzynarodowego społecznego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Misją akcji zainicjowanej w Polsce w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz jest edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania środowiska i angażowanie do działań służących jego ochronie. W ramach kampanii organizowane są wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, co roku w nowym kontekście. Celami tegorocznej kampanii są zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału, zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Inni klienci

Xentivo