Grupa Żywiec

Grupa Żywiec jest jedną z największych firm branży spożywczej w Polsce, jest jedna z największych firm dystrybucyjnych działających na terenie Polski - Żywiec Trade posiada 13 oddziałów i 66 punktów dystrybucyjnych.

 

Projekt: Grupa Żywiec

Główne cele realizacji projektu

 • Usprawnienie funkcjonowania działu finansowego oraz działu sprzedaży
 • Utworzenie centralnego repozytorium umów – (danych kontrahentów)
 • Integrowanie systemu z istniejącym systemem obiegu dokumentów
 • Wdrożenie rozwiązania informującego o terminach obowiązywania umów

 Skala projektu

 • Obsługa kilkudziesięciu tysięcy umów rocznie
 • 90 użytkowników

  Realizacja

W ramach realizacji projektu dokonaliśmy analizy procesów biznesowych realizowanych w firmie, zamodelowaliśmy proces wdrażania umowy/ dokumentu do archiwum. Zaprojektowaliśmy strukturę uprawnień oraz kontroli dostępów. Dokonaliśmy zaimplementowania procesu monitorowania umowy. Ostatnimi etapami realizacji projektu było zbudowanie centralnego archiwum oraz integracja całości rozwiązań z systemami wewnętrznymi klienta (SAP ERP, SAP CRM).

Technologie

 • Documentum Content Server 5.3
 • Webtop 5.3
 • Archive Services for SAP 5.3
 • Content Services for SAP 5.3

Efekty projektu:

Wg stanu na koniec 2014 roku system obsługiwał:

 • Przetwarzanie danych 230.000 kontrahentów
 • 110.000 umów przechowywanych w repozytorium

Inni klienci

Xentivo