Neuca

Polska firma działająca w krajowego rynku ochrony zdrowia.

Lider hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce.

 

Projekt: NEUCA  

Główne cele realizacji projektu

  • Utworzenie wewnętrznego środka komunikacji z pracownikami
  • Usprawnienie przepływu informacji między pracownikami a działem HR
  • Usprawnienie przepływu raportów między kadrą zarządzającą

 Skala projektu

  • 3.500 zarejestrowanych użytkowników (pracowników)
  • 200 użytkowników kadry zarządzającej

  Realizacja

W ramach realizacji tego projektu przygotowaliśmy portal intranetowy dla pracowników, portal informacyjny wraz z procesem akceptacji treści i nowych użytkowników. Przeprowadziliśmy integrację tych rozwiązań z katalogiem użytkowników Lotus Notes.

Technologie

  • Liferay

Efekty projektu:

Od momentu uruchomienia portalu w systemie pojawiło się:

  • 6.000 dokumentów
  • 1.600 artykułów

Inni klienci

Xentivo