Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP to polska agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.W ramach współpracy z PARP wykonaliśmy system obsługi wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach działań 8.1 i 8.2. W związku z tym, że projekt był realizowany w momencie gdy PARP obsłużyło już kilka wcześniejszych naborów, projekt obejmował również wykonanie migracji danych z tych naborów.

 

Projekt: PARP

Główne cele realizacji projektu

  • Ułatwienie procesu obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach działań 8.1 i 8.2, począwszy od złożenia wniosku przez beneficjenta po uzyskanie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu
  • Stworzenie jednego systemu do obsługi beneficjenta
  • Zintegrowanie istniejących systemów obsługi wniosków
  • Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów
  • Umożliwienie współdzielenia prac nad jednym wnioskiem przez różne działy

 Skala projektu

  • 15.000 użytkowników
  • 50 procesów biznesowych

  Realizacja

Realizacja tego projektu podzielona była na kilka etapów. W pierwszym etapie prac wykonaliśmy analizę, która pozwoliła nam zrozumieć zastane zaplecze technologiczne oraz znaleźliśmy słabe punkty dotychczas wykorzystywanych technologii. Następnie przygotowaliśmy projekt zgodny założeniami wymagań przetargowych oraz wpisujący się w faktyczne zapotrzebowanie klienta. Kolejne etapy obejmowały implementację systemu, zintegrowanie go z systemami legacy PARP oraz z systemem CRM. W ostatnim etapie pracy wykonaliśmy migrację danych historycznych ze zrealizowanych wcześniej przez PARP naborów.

Technologie

  • Liferay
  • EMC Documentum

Efekty projektu:

 

Inni klienci

Xentivo