Pekao Financial Service

Jeden z głównych agentów transferowy działający na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Część międzynarodowej grupy UniCredit.

 

Projekt: Pekao Financial Service

Główne cele realizacji projektu:

  • Wdrażanie systemu CRM do obsługi zgłoszeń zintegrowanego z contact center
  • Zintegrowanie systemu z systemem centralnym agenta

 Skala projektu:

  • Ponad 50 użytkowników
  • Obsługa funduszy należących do 3 różnych towarzystw inwestycyjnych

  Realizacja

W ramach danego projektu wykonaliśmy szereg działań. Nasze pracę zaczęliśmy od wykonania analizy zapotrzebowania klienta tak by wdrażany system CRM był w pełni zoptymalizowany. Przeprowadziliśmy implementacje, oraz migracje potrzebnych danych. W wyniku czego powstał system CRM do obsługi zgłoszeń i zleceń w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu.

Technologie:

  • Siebel CRM

Efekty projektu:

Wg stanu na koniec 2014 roku system obsługiwał:

  • Przetwarzanie danych 230.000 kontrahentów
  • Przechowywanie 110.000 umów w repozytorium

Inni klienci

Xentivo