Grupa RWE

Grupa RWE jest europejską grupą energetyczną, specjalizującą się w wydobyciu surowców, wytwarzaniu energii oraz sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. W Polsce grupa obsługuje ponad 800.000 klientów indywidualnych, 60.000 przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 3.000 korporacji i dużych przedsiębiorstw.

W ramach współpracy z grupą RWE zrealizowaliśmy m.in. 3 duże projekty, a mianowicie:

 • Proces przyłączeniowy
 • Archiwum dokumentacji
 • Kancelaria elektroniczna

 

 

Projekt: Proces przyłączeniowy      Archiwum dokumentacji      Kancelaria elektroniczna

Projekt „Archiwum Dokumentacji”

Kolejnym projektem zrealizowanym dla Grupy RWE było przygotowanie elektronicznego archiwum dokumentacji technicznej.

Główne cele realizacji projektu:

 • Usprawnienie przepływu dokumentów między oddziałami grupy, jednostkami oraz bezpośrednio pracownikami
 • Ograniczenie korzystania z papierowych map, projektów, umów, protokołów, itp
 • Zminimalizowanie ryzyka zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów
 • Skrócenie czasu oczekiwania na dokumenty
 • Ograniczenie kosztów związane z przesyłką i kopiowaniem dokumentacji

Skala projektu:

 • Liczba teczek : 250 000 - każda od kilku do kilkudziesięciu dokumentów
 • Liczba użytkowników : 150
 • Liczba archiwów : 3

Realizacja

W wyniku realizacji projektu zbudowaliśmy centralne elektroniczne repozytorium teczek i dokumentacji. Zaimplementowaliśmy mechanizm udostępniania dokumentów przez przeglądarkę internetową. Dokonaliśmy integracji z systemem informacji geograficznej. Dodatkowo wdrożyliśmy mechanizm kontroli dostępu i zarządzania uprawnieniami do dokumentów.

Inni klienci

Xentivo