Grupa RWE

Grupa RWE jest europejską grupą energetyczną, specjalizującą się w wydobyciu surowców, wytwarzaniu energii oraz sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. W Polsce grupa obsługuje ponad 800.000 klientów indywidualnych, 60.000 przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 3.000 korporacji i dużych przedsiębiorstw.

W ramach współpracy z grupą RWE zrealizowaliśmy m.in. 3 duże projekty, a mianowicie:

 • Proces przyłączeniowy
 • Archiwum dokumentacji
 • Kancelaria elektroniczna

 

 

Projekt: Proces przyłączeniowy      Archiwum dokumentacji      Kancelaria elektroniczna

Projekt „Proces przyłączeniowy”

Projekt ten polegał na zdygitalizowaniu i usprawnieniu obsługi procesu przyłączania nowych klientów do sieci energetycznej grupy RWE na obszarze Polski

Główne cele realizacji projektu:

 • Redukcja opóźnień w realizacji budżetu inwestycyjnego
 • Usystematyzowanie obsługi procesu uruchamiania usług
 • Zredukowanie kar za przekroczenia terminów
 • Wprowadzenie kontroli nad procesem
 • Zredukowanie liczby kontaktów kanałami email i telefon
 • Udostępnieni bieżącej informacji o stanie procesu dla klienta

Skala projektu:

 • Liczba użytkowników : 300
 • Liczba procesów uruchamianych miesięcznie : 1000+
 • Liczba zamodelowanych procesów : 15

Realizacja

Realizacja projektu rozpoczęła się od audytu oraz głębokiej analizy zastanych rozwiązań, znalezienia słabych punktów, najbardziej czasochłonnych i zawodnych procesów. Identyfikacja problemów była podstawą do zaproponowania niezawodnego rozwiązania dedykowanego do konkretnej jednostki.

W oparciu o zdobytą wiedzę zbudowaliśmy centralną platformę BPM/ECM, zamodelowaliśmy procesy biznesowe w narzędziach EMC Documentum. Stworzyliśmy centralne repozytorium informacji związanych z zachodzącymi procesami. Wdrożyliśmy narzędzia do raportowania przebiegów procesów. Wykonany system zintegrowaliśmy z używanymi przez klienta rozwiązaniami ERP (SAP) oraz GIS.

Inni klienci

Xentivo