TVN Media Sp. z o.o.

Spółka w ramach grupy TVN S.A., odpowiedzialna w strukturach za kontakt z reklamodawcami oraz marketing z tym zwiazany. Firma realizuje politykę handlową grupy.

 

Projekt: TVN Media Sp. z o.o.

Główne cele realizacji projektu:

  • Optymalizacja bieżących procesów biznesowych
  • Optymalizacja ręcznego tworzenia, wysyłania zestawień do domów mediowych i klientów

 Skala projektu:

  • Obsługa kilkudziesięciu tysięcy umów rocznie
  • 90 użytkowników

  Realizacja

W ramach przeprowadzonych prac przygotowaliśmy portal do zarządzania zleceniami oraz rozliczania kampanii marketingowych, mechanizm generujący raporty w czasie rzeczywistym w oparciu o wewnętrzne systemy klienta. Przygotowaliśmy mechanizm automatycznego tworzenia i zarządzania witrynami dedykowanymi dla każdego partnera TVN Media. Nasze rozwiązanie oparte jest o bezpieczne rozwiązania do obsługiwania poufnych danych.

Technologie:

  • Liferay
  • OLAP Business Intelligence
  • Active Directory

Efekty projektu:

W wyniku wdrożonego rozwiązania wzrosła wydajność poprzez automatycznie generowane raporty (w czasie rzeczywistym).

Inni klienci

Xentivo